Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Puhal­lus­vil­lan asen­nus, raken­ta­mi­nen ja sanee­raus, LVI-pal­ve­lut, ylä- ja ala­poh­ja­sa­nee­rauk­set, kai­vuu- ja pihatyöt

040 562 5001
teemu@hapusa.fi

Puhal­lus­vil­lan asen­nus, yläpohjasaneeraukset

sami@hapusa.fi

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Rau­ha­lan­tie 31
12400 Tervakoski

Y-tun­nus: 2825236-5

Verk­ko­las­kuo­soi­te:
003728252365

Välit­tä­jän­tun­nus:
DABA­FIHH*
*Käyt­tä­kää tätä välit­tä­jä­tun­nus­ta mikä­li käy­tös­sän­ne ole­vas­ta verk­ko­las­ku­tus­oh­jel­mas­ta ei voi lähet­tää las­ku­ja suo­raan Maven­tan välittäjätunnukselle.

Välit­tä­jä:
Maven­ta (003721291126)

Lähetä tarjouspyyntö