Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Raken­nus- ja LVI-työt
Puhal­lus­vil­lo­jen asen­nuk­set
Ylä­poh­ja­sa­nee­rauk­set
Myyn­ti & toimitus

Tee­mu Koreemäki

toi­mi­tus­joh­ta­ja

040 562 5001

teemu@hapusa.fi

Puhal­lus­vil­lo­jen asen­nuk­set
Ylä­poh­ja­sa­nee­rauk­set
Myyn­ti

Sami Lil­ja

044 901 7301

sami@hapusa.fi

 

Lähetä tarjouspyyntö

  Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

  Soi­ma­suon­tie 9
  12400 Ter­va­kos­ki

  Y-tun­nus: 2825236-5

  Käsit­te­lem­me kaik­ki las­kut verk­ko­las­kui­na. Emme vas­taa­no­ta pape­ri­las­ku­ja käyn­tio­soit­tee­seem­me tai PDF-las­ku­ja säh­kö­pos­tit­se 01.02.2023 alkaen. 

  Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole mah­dol­li­suut­ta toi­mit­taa verk­ko­las­ku­ja, voit­te lähet­tää pape­ri­las­kut skan­naus­pal­ve­luo­soit­tee­seen. Tar­kem­mat ohjeet pai­na­mal­la täs­tä.

  Verk­ko­las­kuo­soi­te:
  003728252365

  Välit­tä­jän­tun­nus:
  DABA­FIHH*
  *Käyt­tä­kää tätä välit­tä­jä­tun­nus­ta mikä­li käy­tös­sän­ne ole­vas­ta verk­ko­las­ku­tus­oh­jel­mas­ta ei voi lähet­tää las­ku­ja suo­raan Maven­tan välittäjätunnukselle.

  Välit­tä­jä:
  Maven­ta (003721291126)