Rahoituksella kohteesi kuntoon

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy ja OP tar­joa­vat rahoi­tuk­sen koh­tee­si perus­pa­ran­nuk­seen jous­ta­val­la takaisinmaksuajalla.

Hoida hankintasi vaivatta OP:n rahoituksella

Las­ke itsel­le­si sopi­va kuu­kausie­rä alla ole­val­la las­ku­ril­la ja täy­tä hake­mus helposti.

  • Rahoi­tus 2 500 – 30 000 €.
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika.
  • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%*.
  • Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk.
  • Kuu­kausi koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa.
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.
  • Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen asun­non perusparannusta.

 

 

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 8,74 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95%, (7,20 % 08/19), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 945,62 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy. Enemmän kuin rakennusliike.