Rahoituksella kohteesi kuntoon

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy ja OP tar­joa­vat rahoi­tuk­sen koh­tee­si perus­pa­ran­nuk­seen jous­ta­val­la takaisinmaksuajalla.

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy. Enemmän kuin rakennusliike.