Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus on puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mi­seen, uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­seen sekä LVI-töi­hin eri­kois­tu­nut yritys.

Blo­gis­tam­me voit lukea eris­tä­mi­seen ja raken­ta­mi­seen liit­ty­viä tekstejä.

Yläpohjarakenteiden puutteet ja ongelmat osa 1: Puutteellinen yläpohjan tuuletus

Yläpohjarakenteiden puutteet ja ongelmat osa 1: Puutteellinen yläpohjan tuuletus

Ylä­poh­ja­ra­ken­teis­sa voi olla ongel­ma ja puut­tei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat suo­raan asu­mis­ter­vey­teen tai aiheut­ta­vat muu­toin ongel­mia raken­teis­sa. Näis­sä teks­teis­sä tar­kas­tel­laan muu­ta­mia ylä­poh­jan raken­teel­li­sia ongel­mia, joil­la on sekä asu­mis­ter­vey­del­li­siä, että…

lue lisää
Jopa 40 % talon lämpöenergiasta saattaa karata yläpohjan kautta

Jopa 40 % talon lämpöenergiasta saattaa karata yläpohjan kautta

Säh­kö­ener­gian hin­ta heit­te­lee ja moni oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va kar­toit­taa kodis­taan sääs­tö­koh­tei­ta. Ensim­mäi­se­nä mie­leen saat­taa tul­la säh­kön­ku­lu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­nen vähen­tä­mäl­lä eri­lais­ten säh­kö­lait­tei­den käyt­töä. Jot­kut las­ke­vat huo­neil­man läm­pö­ti­laa ja säätävät…

lue lisää