Valesokkelirakenteen korjaus

Yksi viimeisimmistä projekteistamme keskittyi valesokkelin korjaukseen. Valesokkeli on riskirakenne, joka vaatii erityistä huomiota. Kosteusvauriot voivat vaikuttaa merkittävästi talon terveyteen ja kestävyyteen, ja siksi korjaustoimenpiteet ovat välttämättömiä. Kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti pyrimme tarjoamaan ratkaisuja, jotka eivät vain korjaa ongelmaa, vaan myös parantavat asumisterveyttä.

Mikä valesokkeli on ja miksi sen korjaaminen kannattaa? 

Rakennusten perustukset ovat elintärkeitä, ja valesokkeli on tunnettu riskirakenne ja yksi niistä osista, jotka vaativat erityistä huomiota. Valesokkelirakennetta on käytetty rakentamisessa 1960-luvulta 1990-luvun puoliväliin asti, erityisen paljon valesokkeleita rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. 

Valesokkelirakenteessa ulkoseinän puurunko sijaitsee yleensä lähellä maanpintaa tai jopa sen alapuolella. Tämän tyyppisen rakenteen haasteena on puumateriaalin alttius kosteusvaurioille, jotka johtuvat maakosteuden ja sisäilman kosteuden tiivistymisestä. Valesokkelirakenteeseen herkästi syntyvät vauriot aiheuttavat Asumisterveysasetuksen mukaisen terveyshaitan. 

Erityistä huomiota valesokkelirakenteeseen kannattaa kiinnittää silloin, jos rakennuksen perustuksen kuivatusjärjestelmät (salaojat) eivät ole toimivia, jolloin sokkelirakenne ei pysy kuivana ja altistaa näin valesokkelin kosteusvaurioille.

Esimerkkikuva valesokkelirakenteesta (FISE, Ympäristöministeriö 2012)

Valesokkelin korjaustyö

Valesokkelin korjaustyöhön on muutamia tapoja. Lopputulemana tavoitellaan kuitenkin aina sitä, että puu- ja muu orgaaninen rakenne ja eristeet poistetaan maanpinnan alapuolelta, eli rakenteet uusiksi ja ylemmäs. 

Tässä kohteessa salaojat olivat tutkimusten mukaan kunnossa, joten korjaustyö suoritettiin sisäkautta purkamalla sisäseinäverhous ja valesokkelirakenne kokonaisuudessaan. Lähestyimme korjaustyötä kiinnittäen eristyistä huomiota kolmeen avainalueeseen:

 1. Mikrobivaurioituneiden puurakenteiden ja eristeiden poistaminen
 2. Ulkopuolisen kosteuden estäminen seinärakenteeseen 
 3. Rakenteiden tiivistäminen

Alla karkeasti listattuna viimeisimmän valesokkelikorjauksemme työvaiheet

 1. Valesokkelin puurakenteet, eristeet ja tuulensuojalevy purettiin sokkelia vasten kokonaisuudessaan, ulkoseinien ja sokkelin betonipinta puhdistettiin huolellisesti.
 2. Vaurioituneet runkotolpat katkaistiin vaurioituneilta osin ja kantavat runkotolpat tuettiin Terästassuilla sokkelipintaan. Kantavat runkotolpat voidaan jatkaa sokkelipinnasta esimerkiksi Terästassujen avulla, kuten tässä kohteessa, tai sitten esimerkiksi Termotuotteen kenkä- ja palkkimenetelmällä.
 3. Sokkelin yläpintaan asennettiin XPS-lämmöneristeet seinän runkotolppien alapinnan korkeuteen
 4. Seinän alaohjauspuu asennettiin liimaamalla XPS-lämmöneristeen päälle ja ei-kantavat runkotolpat liitettiin tähän.
 5. Ulkoseinien höyrynsulku ja eristeet uusittiin kokonaisuudessaan. Seinärakenteeksi valittiin korjaussuunnitelman mukaisesti Ekovilla ja höyrynsulkukalvo Intello.
 6. Höyrynsulku tiivistettiin Elaproof Indoor – tiivistysmassalla ja liitosnauhalla betonipintaan
 7. Tiiveysmittaus
 8. Kipsilevytys – ja pintatyöt.

Joissakin kunnissa valesokkelin korjaustyö vaatii rakennusluvan. Tässä tapauksessa kohteessa oli vastaava työnjohtaja ja korjaus tehtiin rakennusluvan alla erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Jos korjaussuunnitelmaa ei ole, suosittelemme ainakin tiiveysmittauksen toteuttamista tehtyjen tiivistystöiden jälkeen. Rakenteiden tiiveys on erittäin tärkeä osa asumisterveyttä ja energiatehokkuutta. Tiiveysmittauksella saadaan varmuus sille, että höyrynsulkukangas on tiiviisti yhdistetty sekä yläpohjan höyrysulkuun, että betonilaattaan.

Tässä kohteessa valesokkelin korjaustyön lisäksi parannettiin laadukkailla materiaalivalinnoilla merkittävästi asumisterveyttä ja se on näin investointi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Valitsemalla oikeat keinot korjaustyön suorittamiseen ei ainoastaan poisteta rakenteellista ongelmaa, vaan investoidaan myös sisäilman laatuun, asumisterveyteen ja energiatehokkuuteen.