Yläpohjarakenteiden puutteet ja ongelmat: Tiiveys

Puute rakennuksen ilmatiiveydessä on vakava rakennusvirhe.

Törmäämme usein väitteeseen siitä, että rakennukset tehdään liian tiiviiksi ja että ne eivät ”hengitä”. Tämä käsitys on vaarallinen, sillä se perustuu ajatukseen, että epätiivis rakenne auttaa rakenteita kuivumaan paremmin.

Todellisuudessa rakennuksen ilmavuodot eivät liity millään tavalla rakenteiden hengittävyyteen. Hengittävän rakenteen on oltava täysin ilmatiivis. Muutoin talvella lisääntyvä kosteusrasitus voi estää rakenteiden riittävän kuivumisen kesän aikana, mikä johtaa kosteuden kertymiseen vuosi vuodelta.

Mikä on sulkumateriaalin tehtävä?

Höyrynsulku ja ilmansulku ovat molemmat rakennuksen rakenteisiin liittyviä kerroksia, joiden tarkoituksena on suojata rakenteita kosteudelta ja ilman vuodoilta. Näiden oikea asennus on tärkeää rakennuksen energiatehokkuuden ja pitkäikäisyyden kannalta.

Rakennuksissa käytetään pääsääntöisesti kolmea erilaista höyryn- tai ilmansulkumateriaalia: höyrynsulkumuovia, ilmansulkupaperia tai älykästä höyrynsulkukalvoa

Keskeiset erot eri materiaalien välillä:

Höyrynsulku estää vesihöyryn kulkeutumisen rakenteisiin.

Ilmansulku estää ilman virtauksen rakenteiden läpi.

Älykäs höyrynsulku mukautuu kosteuden määrään ja voi vaihdella höyryä läpäisevyyttä olosuhteiden mukaan.

Ilmansulku päästää siis normaalista asumisesta syntyvää kosteutta lävitseen, jolloin ilmansulkupaperin kanssa tulisi käyttää aina hygroskooppisia eristemateriaaleja (esim Hunton Nativo), koska näillä eristeillä on kyky sitoa ilmansulun läpi tuleva kosteus itseensä ja oikein valitulla eristepaksuudella luovuttaa nämä yläpohjaan, josta yläpohjan tuulettumisen avulla kosteus pääsee poistumaan rakenteista. Lue lisää tuuletuksesta aiemmasta blogitekstistämme.

Tiiveyden vaikutus rakenteisiin

Tiiviisti asennettu höyrynsulku ja ilmansulku estävät kosteuden ja ilman vuotoja, jotka voivat johtaa homeen muodostumiseen, rakenteiden lahoamiseen ja energianhukkaan.

Jos höyrynsulkua ei ole asennettu tiiviisti tai se on tehty huolimattomasti tai vääristä materiaaleista, seurauksena voi olla:

– Kosteusvauriot: Vesihöyry pääsee rakenteisiin, aiheuttaen home- ja lahovaurioita.

– Rakenteiden heikkeneminen: Pitkällä aikavälillä jatkuva kosteus ja ilmanvaihto heikentävät rakennuksen rakenteellista kestävyyttä.

Yhteenveto

Yläpohjan tiiveys on keskeinen tekijä rakennuksen energiatehokkuudessa ja rakenteellisessa kestävyydessä. Oikein asennettu höyrynsulku ja ilmansulku sekä oikein valittu eristemateriaali suojaavat rakenteita kosteudelta ja ilman vuodoilta, vähentäen home- ja lahovaurioiden riskiä sekä energiahukkaa. Väärien materiaalien käyttö, huolimaton asennus ja tiivistämättömät saumat voivat johtaa merkittäviin ongelmiin, joten tiiveyden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää.