Yläpohjarakenteiden puutteet ja ongelmat: Puutteellinen yläpohjan tuuletus

Yläpohjarakenteissa voi olla ongelma ja puutteita, jotka vaikuttavat suoraan asumisterveyteen tai aiheuttavat muutoin ongelmia rakenteissa. Näissä teksteissä tarkastellaan muutamia yläpohjan rakenteellisia ongelmia, joilla on sekä asumisterveydellisiä, että rakenteiden kannalta olennaisia vaikutuksia.

Osa 1: Puutteellinen yläpohjan tuuletus

Yläpohjarakenteita voi rasittaa ulkopuolelta tuleva kosteus ja toisaalta myös sisätiloista ilmavirran (ilmavuodot) ja diffuusion avulla yläpohjaan kulkeutuva kosteus. Tästä syystä yläpohjan tuuletus on rakenteen teknisen toiminnan ja kosteusteknisesti turvallisen rakenteen kannalta tärkeässä asemassa.

Lähes aina yläpohjarakenne on suunniteltu tuulettuvaksi. Tuulettuvassa yläpohjassa rakennuksen ulkopuolelta ja sisältä tuleva kosteus tuulettuu rakenteesta pois ennen kuin se aiheuttaa haittoja rakenteelle. Jos tuulettuvassa yläpohjassa tuuletus puuttuu kokonaan tai on merkittävästi puutteellinen, on seurauksena yleensä yläpohjan rakenteiden homehtuminen, koska kosteus ei pääse poistumaan.  Tämä on syytä ottaa huomioon myös lisäeristystä suunniteltaessa ja toteuttaessa. Tarvittaessa on valmistauduttava tekemään yläpohjassa muutostöitä ennen eristeen lisäämistä, jotta lisäeristys voidaan toteuttaa niin, ettei rakenteen tekninen toiminta tai asumisterveys vaarannu tulevaisuudessa.

Suosittelemme aina, että yläpohjan räystäänsuuntainen tuuletusrako on mahdollisuuksien mukaan vähintään viisi, mieluiten kymmenen senttiä. Tällöin varmistutaan siitä, että rakenne tuulettuu räystään kautta riittävästi.

Tässä tekstissä ei ole kaikki tieto yläpohjan tuulettumisesta. Jos kotisi yläpohjan tuuletusasiat mietityttävät, ota meihin yhteyttä – kartoitetaan tilanne, ja katsotaan, missä kunnossa yläpohjan rakenteet ovat. Kauttamme tilatuissa lisäeristys- ja yläpohjatöissä voit luottaa siihen, että rakenteen tekninen toiminta ja asumisterveys on meille tärkein työtä määrittävä tekijä.